zápis do mš

ZÁPIS DO MŠ - ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Vážení rodiče,

přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy si můžete vyplnit sami elektronicky na stránkách www.zapisdoms.brno.cz v termínu od 15.4. do 14.5.2024 nebo vyzvednout osobně na Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna nebo osobně po domluvě s ředitelkou MŠ Oříšek  (tel.: 777 120 048), s sebou si je nutné vzít Váš občanský průkaz a kartičku zdravotního pojištění dítěte.

SBĚR PŘIHLÁŠEK v naší MŠ bude probíhat v následujících dnech:  

  • pondělí  13. května 2024, 8:00 – 14:00 hodin
  • úterý  14. května 2024,  11:00 – 16:00 hodin

Doklady k zápisu:

– řádně vyplněná a podepsaná přihláška, s potvrzením od lékaře o řádném očkování dítěte (netýká se dětí, které budou od 1.9.2024 plnit povinné předškolní vzdělávání)

– rodný list

– doklad o místě trvalého pobytu dítěte (občanský průkaz zákonného zástupce/občanský průkaz dítěte/potvrzení z ohlašovny trvalého pobytu)

– v případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něhož vyplývá, která škola je pro dítě spádová)

Podání žádosti:

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: ID schránky kiijvq7 (prosím o naskenování do jednoho PDF souboru)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), msorisekbrno@email.cz (prosím o naskenování požadovaných dokumentů do jednoho PDF souboru)
  3. poštou
  4. osobní podání ve výše uvedených termínech

Od 23. 5. 2024 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do naší MŠ.

Bližší informace o zápisu do MŠ naleznete na stránkách: www.zapisdoms.brno.cz.

V případě jakýchkoliv dotazů můžete volat 777 120 048.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Srdečně Vás zveme do naší školky, která bude otevřena veřejnosti dne 11.4.2024 od 8:00 do 12:00 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu.