Aktuality

ERASMUS - skupinová mobilita
"Partnerství za kopečky"

Naše mateřská škola se jako člen konsorcia statutárního města Brna zapojila do programu Erasmus+, což je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje mezinárodní spolupráci a výjezdy do zahraničí ve všech sférách vzdělávání. V rámci tohoto programu jsme ve dnech 23. – 24. dubna 2024 vyjeli, se 4 dětmi z MŠ Oříšek, v doprovodu ředitelky školy Petry Kalašové a společně s 30 dětmi z MŠ Šromova, v doprovodu paní ředitelky a 5 pedagogů, na Slovensko navštívit partnerskou MŠ Kanianka, Pionierov 82/6, Kanianka. 

Našemu společnému osobnímu setkání předcházela 2 on-line setkání všech zmiňovaných mateřských škol, prostřednictvím Zoom Meetingu, kde se děti pomocí této digitální technologie měly možnost setkat se spřátelenými mateřskými školami. Společně se mohly pozdravit a zazpívat si písničku „Československá“ od interpretů „Štístko a Poupěnka“, seznámit se s odlišnými názvy jednotlivých věcí, které se objevily v písničce, ukázat si namalované obrázky a mapy republik a těšit se, že si písničku zazpíváme pak společně při osobním setkání.

Ubytováni jsme byli v Bojnicích, které sousedí s obcí Kanianka, kde jsme po příjezdu poobědvali a po krátkém odpočinku vyrazili do místní ZOO. V Zoologické zahradě jsme pozorovali jednotlivá zvířata, upevňovali si názvy některých zvířat ve slovenštině, povídali si o tom, jak a kde zvířata žijí a jak je potřeba zvířata a přírodu chránit.

Druhý den nás čekala návštěva partnerské mateřské školy. Přijetí bylo velice vřelé, uvítala nás paní ředitelka, pan přednosta obce Kanianka, personál MŠ a několik dětí. Po vzájemném předání dárečků si pro nás několik dětí připravilo krátké divadlo „Červená čiapočka“ a pak na nás čekalo pohádkové dopoledne a plnění pohádkových úkolů v jednotlivých skupinách, společně se slovenskými dětmi. MŠ Kanianka si pro nás připravila úkoly na orientaci v prostoru, úkoly s robotickou Bee-bot včelkou, úkoly zaměřené na předčtenářské a předmatematické dovednosti apod.  Naše děti použily v komunikaci se slovenskými vrstevníky naučenou frázi „Ako sa voláš?“, občas dětem nerozuměly, například, když sestavily z písmenek „tehlovy dom“ a nevěděly, co za domeček jedno ze tří prasátek vlastně postavilo, ale jinak byly děti bezprostřední a s vrstevníky ze Slovenska komunikovaly bez zábran. Větší komunikační bariéru jsme vnímali u našich dětí, jelikož slovenské děti jsou zvyklé slyšet a vidět české pohádky v televizi. Po splnění úkolů, jsme se sešli společně se slovenskými dětmi a konečně došlo na zpěv společné „Československé“ písničky. Při společném zpěvu refrénu písničky „Máme sa radi“, šel dojetím mráz po zádech. Děti svým zpěvem přehlušily nahrávku a s nadšením všichni zpívaly československý refrén. Po písničce následovalo loučení s dětmi školky a ostatními, ještě nás ale čekal velice chutný oběd, kterým nás pohostily místní paní kuchařky, no a pak byl čas se definitivně s MŠ Kanianka rozloučit.

Během plnění úkolů jsme navštívily všechny třídy, každá třída byla vybavena interaktivní tabulí, v některých třídách byly k dispozici i jiné digitální pomůcky, nicméně dle slov paní ředitelky se škola potýká s nedostatkem financí pro další modernizaci výukových metod a pomůcek.

Odpoledne jsme s dětmi ještě navštívili Dinopark Bojnice, který díky předchozí domluvě, byl otevřen pouze pro nás. Děti tak mohly nerušeně obdivovat pradávné tvory, společně jsme si pojmenovávali některé dinosaury, určovali zda jsou býložravci či masožravci, a i přes to, že nám začalo pršet, zvládli jsme si prohlédnout celý park i s vyhlídkou na město Bojnice. Pak už zbývalo se nasvačit a nasednout do autobusu a vyrazit na cestu domů. Při přejezdu česko-slovenských hranic jsme společně zvolali „Ahoj Slovensko!“ s pocitem dobře strávených dvou dní. „

Během celého pobytu děti rozvíjely svoji schopnost projevovat se samostatně, rozvíjely komunikaci se svými vrstevníky navzdory odlišnému jazyku, osvojily si nová slovenská slovíčka a fráze, rozvíjely své digitální schopnosti a uvědomily si, že každá země má své hranice, státní symboly a odlišný jazyk.
logopedickÝ KROUŽEK v MŠ

Vážení rodiče, 

pro přihlášené děti bude probíhat logopedický kroužek jednou za 14 dní, ve čtvrtek, termíny jsou uváděny na nástěnce, případně na webových stránkách v sekci AKCE.  Termíny  se mohou měnit v závislosti na absenci slečny logopedky.