náš program

organizace dne

Děti se do MŠ přijímají kdykoliv během dne (dle potřeby rodiny).

6:30 – 8:45      scházení dětí, ranní hry a nabízené vzdělávací činnosti, didakticky zacílené činnosti, práce s předškoláky              
8:45 – 9:00      hygiena, ranní cvičení
9:00 – 9:15       dopolední svačinka
9:15 –  9:45      řízená dopolední činnost, skupinová činnost, komunitní kruh, výtvarná činnost, práce na projektech, pokusy, angličtina, procvičování předškolních dovedností – práce s jednotlivci
9:45 – 10:00    příprava na pobyt venku
10:00 – 12:00   pobyt venku
12:00 – 12:10   hygiena
12:10 – 12:30   oběd
12:30 – 12:45   hygiena, odchod dětí po obědě domů
12:45 – 13:00   příprava na odpočinek 
13:00 – 14:30   odpolední odpočinek, vstávání, individuální práce s dětmi (mladší děti – individuální potřeba spánku, starší děti – klidová část na lůžku max. 45 minut)
14:30 – 15:00   odpolední svačinka
15:00               hra a zájmové kroužky, odpolední pobyt na zahradě (dle roční doby), rozcházení dětí domů
16.30               uzavření MŠ

Součástí týdenního programu je také výuka angličtiny, která probíhá nepravidelně v dopoledních hodinách v rámci řízené činnosti. Výuka probíhá hravou formou, děti se učí základní slovní zásobě prostřednictvím písniček a her. Angličtiny se účastní všechny děti ve školce. 

Provoz školky

Provoz MŠ je od 6:30 -16:30 hodin.

Děti mohou do školky přicházet od 6:30 do 8:30, po obědě si je mohou rodiče vyzvedávat od 12:30 do 12:45 (prosíme nerušit odpočívající děti hlukem ze šatny) a odpoledne od 14:30 do 16:30 (je-li pěkné počasí, rozcházejí se děti ze školní zahrady).

Prosíme respektovat časy příchodů a odchodů, opakované pozdní příchody pro dítě, popřípadě „zapomínání“ na vyzvednutí dítěte bude bráno jako závažné porušení školního řádu.

V 16:30 se školka u zavírá, proto upozorňujeme rodiče, aby si děti vyzvedávali nejpozději v 16:20.

IMG-3181

doporučené oblečení do školky

oblečení do třídy:
pohodlné, čisté a účelné: tričko, kalhoty, sukni, papuče s pevnou patou – ne pantofle, zástěrku či větší triko pro práci s výtvarnými potřebami

oblečení na pobyt venku:
sportovní, takové, jaké si mohou děti umazat, pevné boty
v zimě je nutná obuv, která se nepromáčí, rukavice pro menší děti by bylo dobré mít přišité na gumě

oblečení na odpočinek:
pyžamo nebo noční košilku

Pro malé děti prosíme náhradní oblečení do skříněk (náhradní spodní prádlo, ponožky). Oblečení doporučujeme podepsat.

NAŠE AKTIVITY

LOGOPEDICKÝ KROUŽEK

Probíhá jednou za 14 dní. 


CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ

TJ SOKOL - OŘEŠÍN

Probíhá v zimních měsících jednou za 14 dní.

ANGLIČTINA HROU

Probíhá v rámci denních aktivit se všemi dětmi.