ŠKOLNÍ akce

školní akce v jednotlivých měsících
2023/2024

LEDEN

4.1.. Návštěva kostel v Řečkovicích

4.1., 18.1. Logopedický kroužek

16.1. Cvičení v tělocvičně – TJ Sokol Ořešín

29.1. Divadlo – Knoflík a Gombička na horách

30.1. Sreeningové vyšetření zraku

ÚNOR

1.2., 15.2., 29.2. Logopedický kroužek

13.2., 27.2. Cvičení v tělocvičně

12.2. Karneval ve školce

14.2. Projektový den – Stromocity

23.2. Kouzelník

BŘEZEN

14.3., 28.3. Logopedický kroužek 

11.3. Návštěva knihovny JM Ořešín

25.3. Velikonoční dílničky s rodiči

 

DUBEN

Logopedický kroužek

10.4. Keramická dílna

11.4. Den otevřených

22.4. Kosmický zážitkový stan v MŠ

23.4.-25.4. Erasmus – výjezd na Slovensko

Vítání jara – opékání špekáčků na zahradě

KVĚTEN

Logopedický kroužek

7.5. Návštěva ZŠ Horácké nám. – předškoláci

10.5. Focení ve školce

13.-17.5. Projekt líhnutí kuřátek v MŠ

20.5. Projektový den s legem „Moje zdravé město“

22.5. Besídka ke dni matek a otců

ČERVEN

Logopedický kroužek

3.6. – Den dětí

10.6. Výchovný koncert – Hudební abeceda

12.6. Školní výlet – Zoo Jihlava

20.6. – Pasování předškoláků

Výlet do okolí