Vítejte na webu mš oříšek

„Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce.“
                                                                                                            (Robert Fulghum)

o naší školce

Naše mateřská škola Oříšek Brno byla postavena v roce 2011 v městské části Brno Ořešín, která, ačkoliv je brněnskou městskou částí, si dosud uchovává venkovský ráz. Školka se nachází ve slepé ulici, v bezprostřední blízkosti lesa. Budova školky je kontejnerovou přízemní stavbou, ke které patří školní zahrada, která je vybavena ohništěm, dřevěnými herními prvky, zahradním nábytkem a dalším vybavením, které slouží dětem ke sportovním i relaxačním aktivitám.

 

Umístění školky v překrásném prostředí nabízí nespočetné možnosti procházek s ekologickým zaměřením do blízkého okolí, lesa, vycházkám ke koním, v průběhu roku mohou děti, kromě školní zahrady, také využívat místní dětská hřiště. Školka je jednotřídní s počtem 25 dětí.

Stravování je zajišťováno školní jídelnou při Základní škole Brno, Novoměstská 21. 

IMG-5330
IMG-5332

Filosofie školky

Vzhledem k typu a umístění školky se profilujeme jako školka rodinného až venkovského typu, která se snaží vycházet vstříc nejen potřebám dětí, ale i rodičů.

Partnerské vztahy, jak s dětmi tak rodiči, jsou založeny na úctě, vzájemném porozumění a ochotě naslouchat. Během celého dne mají rodiče možnost se kdykoliv účastnit společných aktivit s dětmi.

Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, založené na úctě k sobě samým i ostatním, úctě k přírodě a péči a prevenci zdraví. Umístění mateřské školy v blízkosti nádherné přírody vybízí k ekologickým a výletním aktivitám, kdy se děti samotnými příklady z přírody učí vzájemné toleranci a přátelství.

Snahou všech zaměstnanců školy je vytvořit takové podmínky, aby se dítě ve školce cítilo šťastné a spokojené.